Declaratia 101 pdf 2012 D 101 anaf an 2012

Depunere Declaratia 101 pdf 2012 - ultima zi pentru D 101 anaf este luni 26 martie 2012, ultima versiune formular 101 privind impozitul pe profit, pentru anul 2011 poate fi descarcata de pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala din Romania. Atentie la termenul de depunere, care s-a modificat in acest an, si s-a devansat cu o luna mai devreme. Important: firmele care nu au avut activitatea intrerupta anul trecut, nu au obligatia completarii si trimiterii.

Declaratia 112 martie 2012 D112 lunar

Ultima zi pentru Declaratia 112 martie 2012 pentru luna precedenta este 26 martie 2012. Luni, pentru ca 25 a fost duminica. D112 lunar se depune online sau in forma electronica, incepand in acest an.
Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate pentru luna februarie.
Formularul 112 luna martie 2012 necesita semnatura electronica creata pe baza unui certificat digital calificat emis de un furnizor acreditat (in conditiile Legii nr. 455/2001) de servicii de certificare.

Bilant prescurtat 2011 fara anexe in 2012

Pentru bilant prescurtat 2011 se face depunere in 2012 fara anexe sau note explicative pe 2011. Am fost la finante si am intrebat. Este nevoie doar de declaratie (in confomitate cu prevederile art 30 din Legea contabilitatii nr 82/1991) si raportul administratorului pentru situatiile financiare 31.12.2011.
Acestea se scaneaza si se face un fisier zip, care va fi adaugat atunci cand formularul de bilant prescurtat o cere online.

Codul fiscal 2012 actualizat anaf

Pentru a vedea Codul fiscal 2012 actualizat pe anaf trebuie sa intrati pe portalul oficial pus la dispozitie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscala.

Noul cod fiscal 2012 este reglementat de Legea 571/2003 coroborată cu HG 44/2004 privind.Text valabil pentru anul 2012, Ultima actualizare Cod fiscal 2012: conform cu OUG nr. 125/2011 şi HG 50/2012. Cuprins sumar cu cele 12 titluri. Cele mai importante noutati sunt la Impozitul pe venit, Taxa pe valoarea adăugată, Contribuţii sociale obligatorii. Impozitul pe profit si Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.

Declaratia 204 pentru 2011 D 204 termen 2012

La jumatatea acestei luni avem declaratia 204 pentru 2011, termen de depunere D 204 in 2012 data de 15 martie 2012, conform art. 86 alin. 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, OPANAF nr 52.

Este vorba despre declaratia anuala de venit (formular 204 ) pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale pentru anul 2011.
Atentie: nu se depune in cazul in care venitul net anual se determină pe baza normelor de venit

Declaratia 300 martie 2012 decont TVA

Depunere Declaratia 300 martie 2012 decont TVA cu termen limita data de 25 martie 2012. Contribuabilii au obligatia sa completeze aceasta declaratie 300 si sa depuna decontul de taxa pe valoarea adaugata, cu termen lunar, pentru luna februarie 2012. Aceasta operatiune care necesita formular 300 este reglementata de art. 156 indice 2 din Legea nr. 571 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, mai exact OPANAF nr. 3.665.

Declaratia 112 actualizata 2012 D 112 anaf

Informatii despre Declaratia 112 actualizata 2012 - D 112 anaf, cu termen data de 25 a fiecarei luni pentru depunere lunara in anul 2012.
Declaratia unică privind obligatiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate - Formular D112.
Ministerul Finanţelor Publice pune la dispoziţie programele de asistenta.
Aveti doua posibilitati: generare automata si introducere manuala adatelor, pentru fiecare sint instructiuni de completare detaliate.

D101 ultima versiune 2012 D 101 pentru 2011

Nu uitati de declaratia D101 ultima versiune 2012, se stie ca D 101 pentru 2011 se depune cu o luna mai devreme, termenul este 25 martie si nu 25 aprilie cum a fost anul trecut.
S-a modificat codul fiscal (de fapt s-au adus completari la OG nr. 92) si suntem obligati sa facem depunere in aceasta luna. Declaratia anuală de impozit pe profit pe 2011 (cu intructiuni de completare).

Program Bilant decembrie 2011 anaf

Descarca Program Bilant decembrie 2011 anaf pus la dispozitie de agentia Nationala de Administrare fiscala, in aceasta luna.

Situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2011 si care trebuie competate si depuse de entitătile al căror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzute la art. 3 si art. 4 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 52/16.01.2012 privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situaţiilor financiare anuale si a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.