Declaratia 100, 300 august 2012 termen

Declaratia 100, 300 august 2012 termen de depunere modificat deoarece in aceasta luna ziua de 25 este sambata si obligatiile fiscale eu termen 27 august 2012, zilele de week-end sunt nelucratoare si transmiterea documentele se face in ziua imediat urmatoare.

Declaratia 100 august 2012 privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, conform OPANAF 1135 - publicat in data 10.08.2012
Decont 300 august 2012 - taxă pe valoarea adăugată conform OP ANAF nr. 3665 , utilizat începând cu declararea obligaţiilor fiscale valabil de la inceputul anului - actualizat în data de 06.03. Decontul nu se transmite la finante de catre cei cu raportare trimestriala.
Declaratii fiscale 100 si 300 termen 27 august 2012 se descarca de pe
www.anaf.ro/public/wps/portal/ANAF/Depuneredecl/Descdecl

Modificari Cod fiscal iulie 2012 impozit pe venit

Despre modificari Cod fiscal iulie 2012 la impozit pe venit, modificarile aduse de Guvern prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 24/2012

Contribuabilii care obtin venituri din activităţi independente îşi pot deduce doar în proporţie de 50% cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul desfăşurării activităţii şi a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3500 kg şi nu au mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietate sau în folosinţă. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situaţiile în care vehiculele respective se înscriu în una din următoarele categorii:

Noul COD Fiscal 2012 download anaf

Noul COD fiscal 2012 download anaf ultima actualizare este in luna iulie 2012, conform cu Hotărârea Guvernului nr. 670.
Text valabil pentru anul 2012, actualizat prin mijloace informatice. Aceasta nu este o republicare. El poate fi vizualizat pe portanul anaf.ro vezi exemplul urmator:
Noul COD FISCAL 2012 - Pe capitole:
TITLUL VI Taxa pe valoarea adăugată
CAP. 1 Definiţii
ART. 125 Definiţia taxei pe valoarea adăugată
ART. 125^1 Semnificaţia unor termeni şi expresii
ART. 125^2 Aplicare teritorială
ART. 285^1 Scutiri şi facilităţi pentru persoanele juridice

Depunere D112 online pe e-guvernare.ro

Pentru Depunere D112 online pe e-guvernare.ro, cum se depune formularul unic 112 electronic ? Nu este complicat deloc, Prima data se intra pe portal, apoi, in partea stanga sus este sectiunea depunere declaratii, se da click si se ajuge pe pagina numita FORMULARUL UNIC D 112 sub care apare textul:

www.e-guvernare.ro stare situatii financiare

Pe www.e-guvernare.ro stare situatii financiare indiferent ca faceti depunere electronica sau la ghiseu, unde este putin diferit, dar tot aceiasi pasi trebuie urmati, doar ca e pe anaf.ro
Dar acum ne referim la situatia in care transmitem situatii financiare online pe e-guvernare.ro
Mergem la Depunere declaraţii, apare pagina cu formularul unic, selectam sign in la Certificate Sign In pentru autentificare.

Furnizori Certificate digitale anaf

Lusta Furnizori Certificate digitale anaf, firme care sunt autorizate sa emita cerificate difitale calificate pentru utilizatorii SEN, conform HG nr. 104 privind modificarea HG 1085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice.
Semnatura electronica este pentru cei care doresc sa transmita online declaratii, bilanturi si alte documente fiscale.

Program Bilant 30 iunie 2012 anaf pdf

Program BILANT 30 iunie 2012 anaf raportari semestriale 30.06.2012 pdf, conform ultimelor reglementari anuntate de ministerul de finante. Trebuie tinut cont ca nu trebuie ca toti contribuabilii sa depuna formularul de bilant:

Sistemul de raportare contabilă adica bilantul la 30 iunie 2012 a agentilor economici, aprobat prin Ordinul MF nr. 879/25 iunie 2012 este valabil pentru persoanele cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au avut o cifră de afaceri peste echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro.